دنیای مجـــــــانی ، دانلود رایــــــــگان ، کسب و کار اینترنتی

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حنا» ثبت شده است

باریـک تَـر از مویِ سَـرت ، گـردن مـا بـود 

آن روز ، کـه مـو هـایِ تـو در باد رَهـا بـود


جَـنـگـی شـده بِـیـن مَـن و مـو هـای بُـلنـدَت

در خانه میانِ مـَن و تـو صُلح و صَفا بود


از عِـشـق چـه تَـصـویـر جَـدیـدی بِـنـویـسـم

چشمانِ تو مربوط به این حاشیه ها بود


لَـبخـند زدی ، قـالـبِ شـِعـرِ من عَـوض شُـد

در شِـعر من اِنگـار ، اَلَـم شَـنـگـه بـه پـا بـود


تـقدیـر مَن این بـوده کـه دَرگـیر تـو باشـم

در فـالِ مـن اِحسـاسِ تـو از غِـیر جُـدا بود


بـِـسـیـار شَـبـیـهـی تـو بـه بَـرنـامـه ی کـودک

آن دُخـتـرکِ مَـزرعـه داری کـه " حَـنـا " بـود


به به خودم که لذت بردم شما رو نمیدونم باید نظر بدید معلوم بشه  سپاسگذارم دوستان

  • مهدی بردیا